Résoudre: jouw expert bij schade

Je hebt een schade

Een schade-expert biedt je hulp en advies

Résoudre geeft je antwoord en hulp bij al je vragen over schade

Altijd vervelend als er in je woning of bedrijf schade ontstaat. Het overkomt je, soms door pech zoals bij inbraak of door natuurverschijnselen als storm en water. Op andere momenten kunnen er andere mensen bij betrokken zijn, als veroorzaker of juist als benadeelde.

Hoe dan ook, schade geeft een hoop gedoe en stress. En daar zit je niet op te wachten! Daarom wil je snel een bevredigende oplossing, zodat je weer verder kunt. Maar wat als je op de weg naar die oplossing hobbels tegenkomt?

 • Je weet niet direct hoe je een schade moet oppakken of oplossen
 • Of je hebt er gewoonweg geen tijd voor om het op te lossen
 • Is jouw aanpak de goede oplossing en is je verzekeraar het hiermee eens?
 • Wie is nu aansprakelijk voor welk deel van de schade?
 • Moet ik me neerleggen bij het besluit van de verzekeraar of zijn schade-expert?

Vaak begint het bij de vraag: “Ik heb schade, en nu? Wat moet ik nu doen?” Met al je vragen kun je terecht bij een onafhankelijke schade-expert. Résoudre bijvoorbeeld. Neem nu vrijblijvend contact met mij op.

Résoudre schade-expert met een heldere aanpak

Résoudre, onafhankelijk en zorgvuldig

Onduidelijkheid bij schade is al vervelend genoeg. Daarom krijg je als je Résoudre inzet binnen een kort tijdsbestek het juiste advies bij jouw probleem of schade.

Zo weet je met hulp van Résoudre precies wat de omvang van de schade is. En denk je dat de schadevaststelling voor jouw verzekeraar niet klopt? Of ben je verantwoordelijk voor een schade bij een ander, of een ander bij jou?

Als onafhankelijk schade expert neemt Résoudre de kwestie nog eens grondig voor jou door.

Vraag mij kortom voor:

 • hulp en advies bij schade
  op je eigen verzekering(en)
 • contra-expertise bij je schade
 • aansprakelijkheidskwesties

Neem gerust vrijblijvend contact op.

Een schade-expert biedt je hulp en advies

Advies, schadevaststelling en schadeherstel door Résoudre

Als je schade hebt veroorzaakt, of schade hebt geleden, kun je soms de hulp van een schade-expert gebruiken. En natuurlijk ook als je bij een schade betrokken raakt door toedoen van of  met anderen.

Schakel mij in voor het vaststellen van de omvang van een schade. Je kunt ook met Résoudre te maken krijgen als je verzekeraar onze expertise heeft gevraagd.

Weet je niet zeker of je een expert nodig hebt? Of weet je niet wat je nu precies moet doen? Je mag Résoudre altijd bellen voor vrijblijvend advies. Je leest hieronder met welke schadevragen je sowieso bij me terechtkunt.

Met deze schadevragen kun je bij Résoudre terecht

Bij vrijwel elke schade kun je gebruikmaken van de schade-expertise van Résoudre. Denk aan woonhuis en inboedel, bedrijfspand en inventaris/goederen, of aansprakelijkheid. Dit kan zijn bij:

 • Water- of stormschade
 • Brand- of inbraakschade
 • Schade na lekkage
 • Bij een Allriskdekking: vrijwel alle soorten schade

Ook bij kleinere schade kun je bij Résoudre terecht, bijvoorbeeld:

 • Een schroeiplek in je vloerbedekking of bank
 • Schade door lekkage in je woning
 • Als je kind, huisdier, medewerker of bijvoorbeeld je woning, schade heeft veroorzaakt bij een ander

Omdat verkeersschade en letselschade een heel eigen specialisme zijn, kun je voor schade na een aanrijding, verkeersschade of schade met letsel niet bij Résoudre terecht.

Dit is hoe Résoudre voor jou aan de slag gaat bij schade

Jij hebt al genoeg aan je hoofd. Daarom staat een soepele en vlotte behandeling van jouw schade voor Résoudre voorop. Zodra je belt, krijg je mijn luisterend oor én gratis advies. Heb je mijn expertise nodig, dan ga ik graag voor je aan de slag.

 1. Ik verzamel alle beschikbare informatie en beoordeel de oorzaak en de omvang van de schade.
 2. Vervolgens communiceer ik mijn bevindingen met jou of met de verzekeraar die mij inschakelt.
 3. Het herstelproces wordt door mij strak aangestuurd, zodat het snel verloopt
 4. Als het traject is afgerond, krijgt de opdrachtgever een afsluitende rapportage

Krijg helder en gedegen advies van Résoudre en de juiste hulp bij het oplossen van schade die is ontstaan. Neem vrijblijvend contact op.

Contra-expertise als je begeleiding wilt bij het herstelproces, of het niet eens bent met het schadebedrag

Kleinere schades regel je doorgaans makkelijk zelf. Maar bij schades van grotere omvang kunnen soms vervelende situaties ontstaan als jouw verzekeraar of zijn schade-expert een heel ander idee hebben dan jij over hoe groot de schade is.

 • Je wilt van begin af aan goede begeleiding
 • Je bent het niet eens met de aanpak van de expert van de verzekeraar
 • Je bent het (achteraf) niet eens met de vastgesteld schade en je moet te veel zelf betalen
 • Je vindt dat je verzekering meer kosten dekt

Vraag dan een contra-expertise van Résoudre aan. De kosten hiervan worden bijna altijd door je verzekering vergoed.

Komen de kosten niet voor vergoeding in aanmerking? Dan breng ik ze niet bij je in rekening. Maar ik laat je niet met lege handen achter! Ik zal je in ieder geval van goed advies voorzien waarmee je verder moet kunnen.

Wanneer kun je een contra-expert inschakelen?

Je kunt een contra-expert inschakelen bij schades die vallen onder je woonhuis- en/of inboedelverzekering, of opstal- en/of inventarisverzekering. Denk dan aan brandschade met rook- en roet, water- of stormschade, en inbraakschade.

Je verzekeraar vergoedt normaliter de kosten voor een contra-expert. Niets hoeft je tegen te houden om een contra in te schakelen, wacht er niet te lang mee. Het liefst schakel je de contra-expert meteen in na het ontstaan van je schade. Zo zorg je ervoor dat de schadebehandeling vanaf het begin ook voor jouw belang is.

Wil je Résoudre inschakelen of eerst gewoon weten of contra-expertise nodig is, neem dan vrijblijvend contact op voor mijn advies.

Schade onafhankelijk laten vaststellen bij aansprakelijkheid

Heeft iemand bij jou thuis een schade veroorzaakt, waar je niet voor verzekerd bent? Of ben jij betrokken bij een schade die bij een ander is ontstaan? En is het onduidelijk wie de schade moet vergoeden, of kunnen jullie het niet eens worden over de hoogte van het schadebedrag? Jullie willen een onafhankelijk advies.

Een meningsverschil kan soms uitmonden in een conflict over wie aansprakelijk is voor de schade. Dan wil je onafhankelijk laten vaststellen wie aansprakelijk is, en wat nu de omvang van de schade is.

U zult denken ‘daar zijn we toch voor verzekerd’. Daarin heeft u waarschijnlijk gelijk. Maar wat als u geen aansprakelijkheids- of rechtsbijstandverzekering heeft? En wat als deze verzekering biedt geen dekking voor u als aangesproken of claimende partij? Misschien blijft de schade beneden het eigen risico, maar u wilt geen problemen met de schadelijdende partij. U wilt het goed, en vooral onafhankelijk en professioneel hebben opgelost?

Als beide partijen ermee instemmen, kan Résoudre als onafhankelijke schade-expert de aansprakelijkheid en het schadebedrag vaststellen. Regelmatig word ik ingeschakeld door een aansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, of een advocaat.

Het onafhankelijke en onpartijdige aansprakelijkheidsrapport dat ik opstel, is voorzien van advies met een gedegen en transparante onderbouwing. Beide partijen zullen zich er in moeten kunnen vinden.

Mocht je in zo’n kwestie belandt zijn, en zo geen oplossing weten? Wil je Résoudre inschakelen of eerst gewoon weten of schade-expertise in aansprakelijkheid nodig is? Neem gerust contact op. Ik reken geen kosten door voor het eerste telefonisch overleg, dit advies is altijd gratis.

Meer informatie over aansprakelijkheid:

Meer uitleg over aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is de ‘wettelijke of contractuele verplichting’ om de ‘nadelige gevolgen’ van een ‘bepaalde gebeurtenis’ te dragen. Aansprakelijkheid ontstaat vrijwillig (uit een contract) of wettelijk (geregeld in de wet).

Het begrip ‘nadelige gevolgen’ dient zeer breed te worden uitgelegd, het hoeft niet alleen materiële schade te zijn.

Ook moet er dus sprake zijn van een ‘bepaalde gebeurtenis’, oftewel een voorval of toedracht. Ook dit kan zich in alle vormen voor doen; zowel wettelijk als ook contractueel.

Wettelijk kun je bijvoorbeeld verantwoordelijk worden gehouden voor schade door

 • Door jezelf of je eigen kinderen
 • Een woning die door je wordt verhuurd
 • Medewerkers of inhuurkrachten
 • Er gebeurt iets in een groep waar je bij hoort
 • Je bent van mening dat een geleverd product niet voldoet, waardoor schade is ontstaan

Contractuele aansprakelijkheid kan ontstaan doordat de afgesproken voorwaarden anders worden uitgelegd dan partijen hebben bedoeld.

Zowel als particulier of bedrijf, gemeente of overheid, men kan voor een heleboel zaken aansprakelijk worden gesteld. Hier kunnen vervolgens conflicten door ontstaan, waar men mogelijk niet meer uitkomt. Bestaande relaties kunnen zwaar beschadigd raken, en soms denkt men geen andere uitweg te zien dan de rechtbank. Résoudre kan op dat moment iets voor u betekenen.

Wellicht twijfelt u of u wel aansprakelijk bent voor het nadeel of de ontstane schade dat de andere partij claimt. Of u twijfelt over de omvang van de geclaimde schade. Of u heeft twijfels over de toedracht zoals de tegenpartij beweert. Kortom, u wordt aangesproken over een kwestie waar u niet direct een oplossing voor weet. U wilt de kwestie echter niet in het ongewisse laten. Résoudre kan dan met u meedenken en een oplossing voor u betekenen.

Inzet Résoudre bij aansprakelijkheid

Résoudre kan de schade of het nadeel vaststellen, waarbij wij rekening houden met diverse aspecten. Dit is een groot verschil met andere bureaus, maatschappijen of gemeentes.

Worden schades van achter het bureau beoordeeld? Dan wordt vaak de dagwaarde van zaken bepaald aan de hand van standaard afschrijvingslijsten. En dit benadert vaak de reële waarde niet van hetgeen dat werd beschadigd; er wordt geen rekening gehouden met het werkelijk gebruik van het object en de omstandigheden. Op afstand regelen van een schade kan tot zeer ontevreden resultaat leiden, en tot een slechte verstandhouding tussen de veroorzaker en de schadelijdende partij. Om dit te voorkomen kan inschakeling van Résoudre een passende oplossing bieden.

Ook worden kwesties afgehandeld zonder alle meewegende factoren te kennen. Daarom bezoek ik altijd de partij met de schade, zodat ik de beschadigde zaken en omstandigheden ter plekke kan inspecteren. Ook heb ik altijd contact met de veroorzaker van de schade. Aan de hand van mijn bevindingen zal ik de schade vaststellen en afstemmen met alle partijen.

Résoudre heeft een open en duidelijke communicatie met partijen, waardoor verschillende  belevingen van een voorval toch leiden tot vaststelling van wat er werkelijk is gebeurd en  hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Résoudre kan iets voor u betekenen in een aansprakelijkheidskwestie. De voorwaarde is dat er aan de ene kant een nadeel of schade moet zijn ontstaan, dat door een ander is veroorzaakt. Voor een aansprakelijkheidskwestie is het van belang, wat er is gebeurd en wat er tussen partijen was afgesproken. Zijn er factoren die meespelen bij het ontstaan van de schade? Résoudre doet onderzoek naar deze omstandigheden. En natuurlijk beoordeel ik de omvang van schade. Dit bespreek ik met partijen, waarna men vaak weer verder kan nadat een schadekwestie is opgelost!

Kosten; wanneer verzekerd en wanneer niet?

Kom ik namens een verzekeraar

Werk ik als schade-expert voor je woonhuis- en/of inboedelverzekeraar, of opstal- en/of inventarisverzekeraar? Of ben ik voor jou als contra-expert aan het werk? Dan worden mijn kosten vergoed door je verzekeraar.

Kom ik namens een aansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar? Ook dan worden mijn kosten vergoed door deze verzekeraar.

Wil je zelf een schade hebben beoordeeld

Heb je geen aansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekering, kijk dan of je met de andere partij mij gezamenlijk kunt inschakelen. Ik werk dan voor beide partijen en ben dan onafhankelijk. Facturatie van mijn tijd zal dan, ieder voor zijn/haar deel, aan beide partijen gebeuren.

Wil je me misschien inhuren voor een aansprakelijkheidskwestie? Résoudre denkt graag met jou of jullie mee. Mijn eerste telefonisch advies is altijd gratis.

Voor mijn verdere werkzaamheden zal ik op urenbasis declareren, met de een  minimum- en maximeringsregeling. Dit betekent dat je van tevoren helderheid hebt over de hoogte van het voorschot en de maximale kosten van de opdracht. Ben ik méér tijd kwijt aan een opdracht? Dan is dit voor mijn rekening.

Het grote voordeel van deze regelingen is dat ik werk moet leveren van goede kwaliteit en in een snel tempo. Natuurlijk mag ik hierbij mijn aandacht niet verliezen of een zaak laten versloffen. Doe ik er te lang over en besteed ik er meer tijd aan dan voorzien, dan geldt de afgesproken maximering. Dit is een harde afspraak, tenzij er sprake is van aanvullend, nieuw werk op een zaak.

Over Résoudre

Jan Willem Brouwer

Ik ben Jan Willem Brouwer. Vanuit een achtergrond in de wereld van techniek ging ik aan de slag in het schade-team van een grote verzekeraar. Daar hielp ik voornamelijk zakelijke klanten. Ik maakte de overstap naar een schade-expertisebureau, waarna ik begon met Résoudre.

Als zelfstandig ondernemer kan ik meer tijd besteden aan een zaak en aan mijn klanten, en dus hogere kwaliteit bieden in toedrachtonderzoek, schadevaststelling en rapportage.

Ik ben ook begonnen met mediation. In de praktijk hebben particulieren en bedrijven meer baat bij heldere en praktische oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn, dan bij kostbare procedures waar niemand uiteindelijk onbeschadigd uitkomt.