Résoudre: jouw expert bij schade

Je bent een opdrachtgever

zoals een verzekeraar, advocatenkantoor, (semi-)overheidsinstelling of bedrijf

Als zakelijke klant kom je bij Résoudre terecht met vragen over toedrachtonderzoek, of omdat je op zoek bent naar een ervaren verzekeringsmediator.

Résoudre biedt schade-expertise op het gebied van opstal- en inboedelverzekering in opdracht van verzekeraars, advocatenkantoren en rechtsbijstandverzekeraars.

Schade-expertise

Schade-expertise door Résoudre, dit betekent adequate aanpak, snelle doorlooptijd, rechtlijnig en duidelijk, rekening houdend met alle aspecten bij een schade als eigenarenbelang, nieuw- of dagwaarde dan wel herstel, is een post opstal of inboedel, verbeteringen, etc.

Jan Willem, schade-expert van Résoudre, werkend aan tafel

Résoudre staat voor goede kwaliteit in schadevaststelling. Deze schade­vast­stelling moet duidelijk zijn voor verzekerde en u, de schade­vast­stelling moet goed zijn onder­bouwd en is eenduidig. Contra-expertise wordt niet uit de weg gegaan.

Wil je een schade laten beoordelen door Résoudre? Bevalt de kwaliteit je goed, en wil je dat ik vaker werkzaamheden voor je verricht? Uiteraard zijn tariefafspraken mogelijk. Ik kom graag langs voor uitleg.

Neem gerust contact op voor een afspraak of opdracht.

Aansprakelijkheid

Wil je in een aansprakelijkheidskwestie de toedracht en schade-omvang op een goede manier onderzocht hebben? Dan ben je bij Résoudre aan het juiste adres. Er worden van beide partijen mondelinge en zo nodig schriftelijke verklaringen opgenomen over de toedracht. Kan hetgeen wat wordt verteld, ook daadwerkelijk zijn gebeurd? Kan de schade worden aangetoond, is herstel niet meer mogelijk of te duur ten opzichte van de dagwaarde, en moet de schade op basis van dagwaarde worden vastgesteld?

Résoudre wil zeker hierin iets voor je betekenen. Ik heb een heldere, duidelijke en rechtlijnige aanpak met partijen. Oplossingsgericht en onafhankelijk, met een concrete uitleg naar iedereen. Zoek je een goede expert voor een aansprakelijkheidskwestie? Neem contact op met Résoudre.

Toedrachtonderzoek

Als je cliënt betrokken is bij een voorval of schade waarvan de toedracht onduidelijk is, of waarvan de oorzaak wordt betwist, dan kunnen vervelende situaties ontstaan. Discussies en conflicten liggen op de loer als partijen verschillen van mening over vragen als:

 • Wat is er precies voorgevallen?
 • Welke afspraken lagen er voordat het voorval gebeurde?
 • Wat deden beide partijen na het voorval om verdere schade te voorkomen?

De oplossing ligt dan bij onafhankelijk toedrachtonderzoek. Schakel nu Résoudre in.

Op tijd vaststellen van de toedracht is belangrijk

Mijn ervaring is dat al vrij snel na een voorval de meningen en indrukken over de oorzaak sterk uiteen kunnen lopen. Daarom is het verstandig om mij zo kort mogelijk na het voorval in te schakelen voor toedrachtonderzoek. Dan zijn de herinneringen nog vers, en zijn de feiten makkelijker te achterhalen. Bovendien voorkomt u hiermee dat het conflict escaleert.

Jan Willem Brouwer, schade-expert van Résoudre, maakt notities

Ik ga tijdens mijn onderzoek als volgt te werk:

 • Met beide partijen ga ik in gesprek,
 • Ik reconstrueer het voorval,
 • Bevindingen leg ik voor aan de opdrachtgever.

Als de zaak gevoelig ligt

Toedrachtonderzoek vraag je niet zomaar. De kwestie ligt financieel gevoelig, of de goede naam van je cliënt of jou zelf is ermee gemoeid. En dikwijls is er tussen partijen een groot verschil in beleving van wie het voorval veroorzaakt of verergerd heeft.

Vertrouwen en discretie zijn essentieel. Résoudre is te allen tijde onpartijdig en objectief. Als onderdeel van onze uitgebreide rapportage bied ik advies hoe de opdrachtgever de zaak het beste verder zou kunnen behandelen. Om tot een snelle een bevredigende oplossing te komen, kan na het vaststellen van de toedracht ook mediation worden ingezet. Ook hiervoor kun je een beroep doen op Résoudre.

Toedrachtonderzoek vraag je niet zomaar. De kwestie ligt financieel gevoelig, of de goede naam van je cliënt of jou zelf is ermee gemoeid. En dikwijls is er tussen partijen een groot verschil in beleving van wie het voorval veroorzaakt of verergerd heeft.

In een enkel geval bestaat vermoeden van fraude.

Vertrouwen en discretie zijn dan essentieel. Résoudre is te allen tijde onpartijdig en objectief. Als onderdeel van onze uitgebreide rapportage bied ik advies hoe de opdrachtgever de zaak het beste verder zou kunnen behandelen. Om tot een snelle een bevredigende oplossing te komen, kan na het vaststellen van de toedracht ook mediation worden ingezet. Ook hiervoor kun je een beroep doen op Résoudre.

De expertise van Résoudre in toedrachtonderzoek

Mijn expertise met onderzoek naar toedracht is breed. Ik werk veel voor verzekeraars, advocatenkantoren en gemeenten.

Ik behandel bewust geen zaken die buiten mijn expertise vallen. Op het gebied van toedrachtonderzoek doe ik geen voorvallen die moeten leiden tot politie-aangifte en strafrechtelijke vervolging. Ook onderzoek ik geen verkeersongevallen of voorvallen die hebben geleid tot letselschade.

Kosten

Omdat de duur van een toedrachtonderzoek niet is in te schatten, verricht ik deze werkzaamheden op basis van uren. Een overzicht van de gemaakte uren wordt altijd bij de factuur gevoegd, en is transparant zodat er geen onduidelijkheden over kunnen bestaan. 

Voor een objectief en gedegen onderzoek naar de toedracht van het ontstaan van een schade: neem vrijblijvend contact op met Résoudre.

Mediation

Heb je een geschil met een particulier of bedrijf, en de belangen zijn voor beide partijen groot? De andere partij wil er een rechtszaak over beginnen, maar de juridische kosten staan niet in verhouding tot hetgeen waar het geschil over gaat? Zijn de standpunten zo verschillend dat je zelf geen oplossing meer ziet? Schakel dan een mediator in.

Een rechtszaak is niet wat je wilt, en je hebt daarvoor goede redenen!

 • De belangen zijn er niet groot genoeg voor
 • De bijbehorende ophef wil je voorkomen.
 • Je houdt de relatie met de tegenpartij graag goed.
 • Je wil geen hoge juridische- en proceskosten

Mediation is vaak een snelle en pragmatische oplossing. Schakel daarom Résoudre in voordat je naar de rechtbank gaat, of als de rechter eerst mediation heeft geadviseerd. Neem daarom nu contact op met Résoudre.


Bemiddeling door Résoudre: kortdurend en oplossingsgericht

Résoudre werkt als volgt. Zodra ik door jou en de andere partij word ingeschakeld als mediator, onderzoek ik eerst alle stukken. Beide partijen krijgen vervolgens gelegenheid hun standpunt duidelijk te maken.

Is er (een begin van) wederzijds begrip, en willen beide partijen in gesprek om tot een oplossing komen? Heeft mediation kans van slagen? Dan begint het mediationproces.

Tevredenheid als doel

Tijdens dit proces zoek je samen met de mediator naar een oplossing die voor beide partijen goed is. Die tevredenheid van beide kanten is essentieel voor het in stand houden van de relatie tussen partijen.

Adviserend en neutraal

De rol van Résoudre is adviserend en neutraal. Ik bedenk niet zelf de oplossing maar faciliteer, vrij van emotie en commotie, het gesprek. En omdat ik geen belang heb bij één van de betrokken partijen, dien ik de belangen van beide kanten van het conflict.

Vertrouwelijk

Wellicht ten overvloede: ik werk vertrouwelijk. Wat jij in vertrouwen met mij deelt, deel ik niet met de andere partij, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Hierdoor kan ik soms mogelijkheden voor oplossingen ontdekken, die de partijen zelf nog niet zagen.

Bindende overeenkomst

De uitkomst van het proces wordt vastgelegd in een overeenkomst. Houdt één van beide partijen zich hier niet aan, dan kan dit via de rechter worden afgedwongen.

Je kunt verder

Mediation door Résoudre bespaart tijd en kosten. Als je mij wilt inschakelen, heb je de eerste stap al gezet. Jullie zijn samen op zoek naar een oplossing, zodat je weer verder kunt.


Schade-expert Jan Willem Brouwer van Résoudre in gesprek

Met deze geschillen kunt u bij Résoudre terecht

Verzekeringsmediation is mijn specialiteit. Ik bemiddel al meerdere jaren succesvol bij geschillen tussen verzekeraars en klanten. Daarnaast kun je Résoudre inschakelen voor:

 • mediation tussen gemeenten/overheid en burgers/particulieren
 • mediation tussen bedrijven en zakelijke opdrachtgevers
 • mediation tussen bedrijven en particuliere opdrachtgevers

Kostenregeling bij mediation

No cure, partly pay mediation

Ik maak, op basis van de intakegesprekken aan het begin van een mediation, de inschatting of mediation kans van slagen heeft. Als we van start gaan, sta ik met al mijn expertise in voor een zo bevredigend mogelijke uitkomst voor beide partijen.

Daarom leg ik mij vast op een voor jou aantrekkelijke financiële regeling. Vooraf wordt een minimum en maximum grens vastgesteld voor de kosten bij geslaagde bemiddeling. Mediation verricht ik op urenbasis (per 0,1 uur). Leidt mijn inbreng niet tot een passende oplossing, of is na de intake al duidelijk dat mediation geen oplossing zal bieden, dan bereken ik slechts het vooraf overeengekomen minimum tarief.

Leidt de mediation tot de oplossing, dan bereken ik de daadwerkelijke uren tot het maximum tarief. Mediation door Résoudre hoeft niet duur te zijn, neem contact op voor verdere informatie.

Over Résoudre

Jan Willem Brouwer

Résoudre is Jan Willem Brouwer. Vanuit een achtergrond in de wereld van techniek ging ik aan de slag in het schade-team van een grote verzekeraar. Daar hielp ik voornamelijk zakelijke klanten. Ik maakte de overstap naar een schade-expertisebureau.

Omdat de kwaliteit in de wereld van de schade-expertise vaak nog te wensen overlaat, begon ik Résoudre. Als zelfstandig ondernemer kan ik hogere kwaliteit en snelle afhandeling bieden bij toedrachtonderzoek, schadevaststelling en rapportage.

Om dezelfde reden specialiseerde ik mij daarnaast in mediation. In de praktijk hebben particulieren en bedrijven meer baat bij heldere en praktische oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn, dan bij kostbare procedures waar niemand uiteindelijk onbeschadigd uitkomt.